Czeka nas rejestracja wszystkich dronów?

Czeka nas rejestracja wszystkich dronów?

Czeka nas rejestracja wszystkich dronów? Urząd Lotnict