Duszące powietrze, gryzący, drażniący gardło i płuca dym to zmory zimowego sezonu a zarazem przyczyny duszności, zawrotów głowy, kaszlu, łzawienia oczu i trudności oddychania. Zanieczyszczenie powietrza silnie związane jest ze smogiem. Jakie działania powinniśmy prowadzić, by zminimalizować problem?

Zanieczyszczenie powietrza jest potocznie określane smogiem. Smog to zbitka wyrazów, pochodzi od smoke – dym i fog – mgła. 

Smog w Polsce wyższy niż w innych krajach

Smog występują na całym świecie, Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Niestety w krajach Europy wiedziemy niechlubny prym, a statystyka zanieczyszczeń powietrza obrazuje ten stan. 

Władze Polski stopniowo wprowadzają regulacje prawne, które mają poprawić stan powietrza. Wdrażana są programy wspomagające trudną walkę o zdrowe oddychanie. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach – od edukacji dzieci w przedszkolach i szkołach, kampanie informacyjne w mediach, dopłaty do odnawialnych źródeł energii na zakazie spalania paliw stałych kończąc. To tylko kilka z podjętych kroków ku zapewnieniu lepszego powietrza w Polsce. Województwa, miasta i gminy dysponują sieciami pomiarowymi służącymi do monitoringu jakości powietrza. Korzystają z nich. Tylko czy to wystarcza, by zminimalizować smog?

Stacje pomiarowe są rozmieszczone w wielu lokalizacjach i mierzą między innymi poziom pyłów zawieszonych: PM 10, PM 2.5, SO2 dwutlenek siarki, NO2 dwutlenek azotu, O3 ozon, CO tlenek węgla i wiele innych substancji zagrażających zdrowiu i życiu. Na podstawie odczytu parametrów mieszkańcy mają pogląd na to, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze. Dodatkowo na podstawie danych ze stacji samorządy lub straże miejskie podejmują działania interwencyjne w dniach rażących przekroczeń norm. Stacje podają średniodobowy stan i na jego podstawie zostaje ogłoszony tzw. alarm smogowy. Na przykład na śląsku, kiedy zostanie ogłoszony alarm smogowy, gminy i miasta muszą przeprowadzić kontrole wyrywkowe minimum pięciu palenisk. Akcje kontrolne prowadzone są w dni powszednie oraz weekendy. 

Czy kontrola palenisk coś daje? – nierówna walka ze smogiem

Wyrywkowe i najczęściej na ślepo prowadzone kontrole to niedostateczna forma działań antysmogowych. Żaden człowiek nie jest w stanie bez odpowiednich urządzeń pomiarowych określić, czy dane palenisko i jego komin jest źródłem zanieczyszczeń. Poza tym człowiek, poruszając się w obszarze miejskim, ma tylko pogląd na sytuację z powierzchni ziemi. Mimo że determinacja urzędnika czy strażnika miejskiego może być duża, to w zależności od indywidualnych uwarunkowań fizycznych, może patrolować określoną powierzchnię terenu. To przekłada się bezpośrednio na wydajność i efektywność prowadzonych działań. 

Z pomocą nadlatują drony antysmogowe

Tam gdzie konieczna jest szybka, dokładna i wielkoobszarowa interwencja pojawiają się drony. Maszyny bezzałogowe wyposażone w wysokospecjalistyczne zestawy czujników wykonają prace monitoringu jakości powietrza, sprawdzą, co wydobywa się z komina i co najważniejsze, w jakim stężeniu. Drony antysmogowe to narzędzie wspomagające samorządy w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Wprowadzają wśród mieszkańców świadomość nieuniknionej kontroli w dowolnym momencie dnia oraz nocy. . 

Drony antysmogowe w ofercie Fly&Watch znane są w Polsce już kilka lat. Z powodzeniem wyszukują nie tylko paleniska, które dymią, ale przede wszystkim analizują skład dymu, dostarczając informacje zdalnie.

Samorządy z sukcesem wykrywają trucicieli, korzystając z BSP (bezzałogowy statek powietrzny) firmy Fly&Watch oraz ich doświadczonej kadry. Drony antysmogowe to rodzaj UAV wyposażonego w głowicę pomiarową z zainstalowanym zestawem czujników. Głowice pomiarowe występują w kilku konfiguracjach. 

 1. Głowica PM – do pomiarów pyłów zawieszonych, przeznaczona dla samorządów które wprowadziły zakaz spalania paliw stałych
 2. Głowica Predefiniowana z określonym na stałe zestawem czujników, możliwość jednorazowego montażu 5-7 sensorów. Dla samorządów które poszukują nielegalnego spalania śmieci w paleniskach.
 3. Głowica Plug & Play – przystosowana do samodzielnej konfiguracji zainstalowanych sensorów. Dająca możliwość szybkiej wymiany jednego lub wszystkich czujników na inne. Możliwość zainstalowania do 10 sensorów jednocześnie.

Wszystkie głowice oraz sensory, jakie przenoszą drony, to światowej klasy urządzenia laboratoryjne zamknięte w hermetycznej obudowie. Głowica systemu FAT (FlyAirTest) firmy Fly&Watch jest produkowana i regularnie kalibrowana jest przez polską spółkę. 

Poniżej lista z wykazem sensorów substancji możliwych do zainstalowania:

LP

Nazwa substancji

Wzór chemiczny

 

1

Arsenowodór

AsH3

14

Siarkowodór

H2S

2

Diboran

B2H6

15

Fluorowodór

HF

3

Gazy Palne

CH4

16

Hydrazyna

N2H4

4

Etylen

C2H4

17

Amoniak

NH3

5

Tlenek Etylenu

C2H4O

18

Tlenek Azotu

NO

6

Tetrahydrotiofen

C4H8S

19

Dwutlenek Azotu

NO2

7

Metanotiol – Merkaptan
Metylowy

CH4S (CH3SH)

20

Tlen

O2

8

Chlor

Cl2

21

Fosforowodór

PH3

9

Dwutlenek Chloru

ClO2

22

Alkohole

R3COH

10

Fosgen

COCL2

23

Selenowodór

SeH2

11

Fluor

F2

24

Krzemowodór

SiH4

12

Wodór

H2

25

Dwutlenek Siarki

SO2

13

Nadtlenek Wodoru

H2O2

26

Lotne Związki
Organiczne 10.6 eV (PID)

Suma LZO

 

Drony antysmogowe namierzą palenisko, w którym spalane jest niedozwolone paliwo

Drony antysmogowe wykrywają śmieci spalane w piecach. Są to wszelkiego rodzaju materiały, nie tylko te powszechnie uznawane jako śmieć – odpad. Przykładem często używanego paliwa, które de facto jest odpadem zabronionym w procesie spalania w domowych piecach i kotłach, są drewniane ramy okien i ościeżnic. Te zawsze są pokrywane lakierami lub środkami impregnującymi, które w procesie spalania emitują substancje szkodliwe. Kolejnym opałem zabronionym są podkłady kolejowe. W Unii Europejskiej drewniane podkłady kolejowe uznane są jako odpad niebezpieczny z powodu substancji, jakimi są one zabezpieczane przed warunkami atmosferycznymi. Mowa tutaj o oleju kreozotowym, toksycznej i rakotwórczej substancji o charakterystycznym zapachu „torowiska w gorący dzień”.

Kolejne materiały zakazane do spalania i możliwe do wykrycia w dymie to:

 •  wszelkiego rodzaju folie spożywcze i przemysłowe
 • plastikowe opakowania, 
 • obuwie, 
 • ubrania, 
 • płyty meblowe, 
 • kolorowe gazety i czasopisma, 
 • odpady pobudowlane np. worki po zaprawach, styropian, piany montażowe i wiele innych. 

Działania władz, które są wspierane dronami antysmogowymi, wyposażonymi w odpowiednie zestawy czujników, mogącymi monitorować jakość powietrza za dnia i w nocy, precyzyjnie i wieloobszarowo wskazując zagrożenie, są w stanie obniżyć wystąpienie alarmów antysmogowych i wpływać na świadomość mieszkańców – właścicieli domowych palenisk. To olbrzymi krok w walce ze smogiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach antysmogowych w Twojej okolicy, zadzwoń do nas.

Przeczytaj także o:

 • Systemie FAT, czyli FlyAirTest stworzonym przez Fly&Watch do walki z zanieczyszczeniem powietrza i do badania jego jakości.
 • Stacja pomiarowych i monitorujących Fly&Watch.
 • Drony kontra smog.
 • Dronach antysmogowych.