Inspekcje dronem

Inspekcje dronem. Wykonujemy operacje związane z czasowymi bądź doraźnymi kontrolami różnego rodzaju obiektów i budowli. Przy zastosowaniu urządzenia typu dron możemy wykonać inspekcje dronem w miejscach takich jak:

 • Trasy kolejowe
 • Linie energetyczne
 • Turbiny wiatrowe
 • Konstrukcje wieżowe
 • Konstrukcje mostowe
 • Farmy fotowoltaiczne
 • Analizy podstacji
 • Węzły energetyczne
 • Elektrownie wodne Operacje leśne i górnicze
 • Rurociągi i urządzenia naftowe i gazowe
 • Place budów

Modele DSM Numeryczne modele powierzchni (DSM) z drona, geodezja

Ortofotomapa, ortofotomapy z drona

NDVI, RGB, Zdrowie roślin (Plant Health)

Modele 3D z drona

Prace prowadzone specjalnie zaprojektowany sprzętem zapewniają bezpieczną kontrolę obszarów zagrożonych wybuchem. Wszystkie obrazy, pozycjonowania i dane są rejestrowane i analizowane w czasie rzeczywistym poza terenem zagrożonym.

Inspekcja struktur wieżowych dronem

Inspekcje dronem

FLY&WATCH ma możliwość dotarcia do dowolnego miejsca bez dodatkowych pojazdów transportowych w połączeniu z wysoką, jakością obrazów, wiarygodnych, efektywnych kosztowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska.

Inspekcje dronem

Kontrola linii energetycznych dronem

Inspekcje dronem

W FLY&WATCH mamy zdolność do wykonywania kontroli bezzałogowych wszelkieg