Smog – badanie jakości powietrza, zanieczyszczeń dronem

System – FAT = FlyAirTest

Smog – badanie jakości powietrza, zanieczyszczeń dronem – system FAT – FlyAirTest

Smog – badanie jakości powietrza, zanieczyszczeń dronem – system FAT – FlyAirTest. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz lokalnych i przede wszystkim mieszkańców, firma Fly&Watch zbudowała sieć pomiarową stanowiącą wsparcie działań antysmogowych. Za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania jesteśmy w stanie zidentyfikować źródło problemu oraz precyzyjnie określić jego lokalizację.

Warto podkreślić, iż dysponujemy stacjonarnymi i przenośnymi urządzeniami monitorującymi, mobilnymi laboratoriami pomiarowymi oraz wszelkimi dodatkowymi urządzeniami sprawdzającymi jakość powietrza. To właśnie dzięki mobilnym laboratoriom pomiarowym, które wyposażone są w stację meteo potrafimy określić temperaturę, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru.

Dzięki platformie pomiarowej z niezależnym systemem sterowania, zasilania i GPS oraz bezzałogowym statkiem powietrznym (dron) z aparaturą kontrolno-pomiarową możemy określić parametry: PM1, PM2,5, PM10, CO. Co więcej, są one walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne.

Budujemy stacje monitoringu zagrożeń atmosferycznych oraz pomiaru zapylenia, które są elementem systemu stacjonarnych punktów pomiarów długoterminowych. Dzięki temu możliwy jest pomiar opadu atmosferycznego (automatyczny deszczomierz). Wynik pomiaru otrzymuje się wraz z parametrami meteo (temperatura, ciśnienie, wiatr) oraz laserowym pomiarem zapylenia (PM1, PM2,5, PM10). Dodatkowo stacja wyposażona jest w mikroprocesorowy system sterowania i transmisji danych (GSM/WiFi/LAN).

W zakres usług świadczonych przez Fly&Watch przy pomocy mobilnego laboratorium wchodzą:

  • Inwentaryzacja terenu, której efektem jest zidentyfikowanie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wyznaczenie obszarów pomiarowych.
  • Pomiary emisji zanieczyszczeń określające stężenia i skład zanieczyszczeń powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoznanych emitorów.
  • Pomiary emisji określające rzeczywistą jakość powietrza na wyznaczonym terenie.
  • Raport zawierający pełną wizualizację, analizy oraz interpretację wyników pomiarowych.Smog - badanie jakości powietrza, zanieczyszczeń dronem - system FAT - FlyAirTest

Badanie zanieczyszczeń powietrza dronem za pomocą czujnika FAT – FlyAirTest

Po pierwsze, badanie przeprowadzane jest przy użyciu ergonomicznego miernika. Pozwala on nie tylko monitorować cząstki powietrza oraz gromadzić dane klimatyczne, a także dokumentować całą operację dzięki możliwości robienia zdjęć oraz filmów. Czujnik umożliwia kontrolę czystości pomieszczeń, jak również przeprowadzenie testów, które określą skuteczność filtra powietrza. Możliwe jest również monitorowanie zanieczyszczeń w miejscu pracy, jak również sprawdzenie funkcjonalności zastosowanych wcześniej rozwiązań, które mają zapewnić poprawę jakości powietrza. Co więcej, dzięki detektorowi HCHO czujnik jest w stanie określić stężenie formaldehydu oraz tlenku węgla w powietrzu.

Co jeszcze potrafi określić czujnik? Możliwości jest naprawdę sporo. Czujnik jest w stanie wykazać ilość emisji pyłu z aerodynamiczną średnicą mniejszą niż 10 μm oraz 2,5 μm. Dodatkowo czujnik wyposażony jest w kamerę cyfrową. Dzięki temu możliwe jest filmowe oraz fotograficzne udokumentowanie badania.

Specyfikacja czujnika do pomiaru cząstek

Warto podkreślić, iż czujnik zgodny jest z normą ISO 21501-4. Wyposażony jest w sześć kanałów pomiarowych, które pozwalają na detekcję cząstek od 0,3 do 10 μm. Co więcej, posiada trzy tryby obliczania: koncentracyjny, łączny oraz różnicowy. A co z efektywnością liczenia? Przy cząstkach w rozmiarze 0,3 μm efektywność liczenia wynosi 50%, z kolei przy cząstkach większych niż 0,45 μm – 100%. Przepływ, sterowany przez wewnętrzną pompę wynosi 2,83 l/min.  Następnie próbka poddawana badaniu jest wprowadzana przez izokinetyczną sondę. Eksport danych do komputera odbywa się za pomocą interfejsu USB. Opcjonalnie czujnik posiada certyfikat kalibracji.

Zakres pomiaru oraz dokładność

Temperatura powietrza

Zakres pomiaru: 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)
Dokładność: ±0,5 °C (0,9 °F) przy 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) przy innych temperaturach

Wilgotność powietrza

Zakres pomiaru: 0 do 100% wilg.wzgl.
Dokładność: ±3 % przy 40 % do 60 %, ±3,5 % przy 20 % do 40 % i 60 % do 80 %, ±5 % przy 0 % do 20 % i 80 % do 100 %

Chlorowodór 

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Cyjanowodór

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Benzen Benzopiren (PID – LC)

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Formaldehyd (HCHO)

Zakres pomiaru:0,01 do 5,000 ppm

Dokładność: ±5 % wartości końcowej pomiaru

Tlenek węgla (CO)

0 do 10.000 ppm
Dokładność: ±5 % wartości końcowej pomiaru

Przeliczanie masy cząstek

PM2.5: 0 do 500 μg/m³
PM10: 0 do 500 μg/m³

FAT = FlyAirTest – badanie zanieczyszczeń powietrza dronem

Zacznijmy od tego, że FAT to system pomiarowy opracowany przez FlyandWatch. FAT został stworzony specjalnie na potrzeby badań jakości powietrza przy udziale drona i obsługi naziemnej. Dzięki podwieszonym pod dronem czujnikom jesteśmy w stanie pomóc służbom państwowym odnajdywać emitory, z których wydobywają się gazy i pyły pochodzące z paliw niedopuszczonych do używania w przydomowych i fabrycznych kotłach i piecach c.o.

FlyAirTest jest zastrzeżonym znakiem firmy FlyandWatch.pl

Poniżej zamieszczamy materiał filmowy, w którym od 12:30 opowiadamy o  naszym czynnym udziale w walce ze smogiem w Gminie Pszczyna. Serdecznie zapraszamy za oglądania.

Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem, obrazującym smog w jednej z dzielnic Mysłowic.

źródło zdjęcia