Smog, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczanie powietrza – to problemy, które dotykają nas wszystkich. Zmagania z nimi nie są łatwe, ale prowadzić je trzeba. Firma FlyandWatch regularnie przeprowadza badanie zanieczyszczeń powietrza dronem. Stworzyła system pomiaru jakości powietrza FAT i systematycznie – wykorzystując drony antysmogowe – walczy ze smogiem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz lokalnych i przede wszystkim mieszkańców, firma Fly&Watch zbudowała sieć pomiarową stanowiącą wsparcie działań antysmogowych. Za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania jest w stanie prowadzić badanie zanieczyszczeń powietrza dronem – zidentyfikować źródło problemu oraz precyzyjnie określić jego lokalizację. FAT, czyli FlyAirTest – bo o nim mowa – to system pomiaru jakości powietrza stworzony specjalnie na potrzeby badań jakości powietrza przy udziale drona i obsługi naziemnej.

Mobilne laboratoria pomiarowe do walki z zanieczyszczaniem powietrza

FlyandWatch dysponuje stacjonarnymi i przenośnymi urządzeniami monitorującymi, mobilnymi laboratoriami pomiarowymi oraz wszelkimi dodatkowymi urządzeniami sprawdzającymi jakość powietrza. To właśnie dzięki mobilnym laboratoriom pomiarowym, które wyposażone są w stacje meteo FlyandWatch potrafi określić temperaturę, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru.

Smog – jak określamy parametry zanieczyszczenia powietrza?

Dzięki platformie pomiarowej z niezależnym systemem sterowania, zasilania i GPS oraz bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem) z aparaturą kontrolno-pomiarową możemy określić parametry: PM1, PM2,5, PM10, CO. Co więcej, są one walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne.

Budujemy stacje monitoringu zagrożeń atmosferycznych oraz pomiaru zapylenia, które są elementem systemu stacjonarnych punktów pomiarów długoterminowych. Dzięki temu możliwy jest pomiar opadu atmosferycznego (automatyczny deszczomierz). Wynik pomiaru otrzymuje się wraz z parametrami meteo (temperatura, ciśnienie, wiatr) oraz laserowym pomiarem zapylenia (PM1, PM2,5, PM10). Dodatkowo stacja wyposażona jest w mikroprocesorowy system sterowania i transmisji danych (GSM/WiFi/LAN).

W zakres usług świadczonych przez Fly&Watch przy pomocy mobilnego laboratorium pomiarowego wchodzą:

 • Inwentaryzacja terenu, której efektem jest zidentyfikowanie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wyznaczenie obszarów pomiarowych.
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń określające stężenia i skład zanieczyszczeń powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoznanych emitorów.
 • Pomiary emisji określające rzeczywistą jakość powietrza na wyznaczonym terenie.
 • Raport zawierający pełną wizualizację, analizy oraz interpretację wyników pomiarowych.
  Badanie jakości powietrza i zanieczyszczeń dronem - system FlyAirTest (FAT)

  Badanie zanieczyszczeń powietrza dronem firma Fly&Watch przeprowadza dzięki stworzonemu przez siebie systemowi FAT, czyli FlayAirTest.

Badanie zanieczyszczeń powietrza dronem za pomocą czujnika FAT – FlyAirTest

Po pierwsze, badanie zanieczyszczeń powietrza dronem przeprowadzane jest przy użyciu ergonomicznego miernika. Pozwala on nie tylko monitorować cząstki powietrza oraz gromadzić dane klimatyczne, a także dokumentować całą operację dzięki możliwości robienia zdjęć oraz filmów. Czujnik umożliwia kontrolę czystości pomieszczeń, jak również przeprowadzenie testów, które określą skuteczność filtra powietrza. Możliwe jest również monitorowanie zanieczyszczeń w miejscu pracy, jak również sprawdzenie funkcjonalności zastosowanych wcześniej rozwiązań, które mają zapewnić poprawę jakości powietrza. Co więcej, dzięki detektorowi HCHO czujnik jest w stanie określić stężenie formaldehydu oraz tlenku węgla w powietrzu.

Co jeszcze potrafi określić czujnik? Możliwości jest naprawdę sporo. Czujnik jest w stanie wykazać ilość emisji pyłu z aerodynamiczną średnicą mniejszą niż 10 μm oraz 2,5 μm. Dodatkowo czujnik wyposażony jest w kamerę cyfrową. Dzięki temu możliwe jest filmowe oraz fotograficzne udokumentowanie badania.

Czy dron może być wykorzystywany do ochrony środowiska?

Specyfikacja czujnika do pomiaru cząstek zanieczyszczenia powietrza

Warto podkreślić, iż czujnik zgodny jest z normą ISO 21501-4. Wyposażony jest w sześć kanałów pomiarowych, które pozwalają na detekcję cząstek od 0,3 do 10 μm. Co więcej, posiada trzy tryby obliczania: koncentracyjny, łączny oraz różnicowy. A co z efektywnością liczenia?

100% efektywność pomiaru zanieczyszczeń?

Przy cząstkach w rozmiarze 0,3 μm efektywność liczenia wynosi 50%, z kolei przy cząstkach większych niż 0,45 μm – 100%. Przepływ, sterowany przez wewnętrzną pompę wynosi 2,83 l/min.  Następnie próbka poddawana badaniu jest wprowadzana przez izokinetyczną sondę. Eksport danych do komputera odbywa się za pomocą interfejsu USB. Opcjonalnie czujnik posiada certyfikat kalibracji.

Smog. Jaka jest dokładność pomiaru zanieczyszczeń powietrza?

Temperatura powietrza

Zakres pomiaru: 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)
Dokładność: ±0,5 °C (0,9 °F) przy 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) przy innych temperaturach

Wilgotność powietrza

Zakres pomiaru: 0 do 100% wilg.wzgl.
Dokładność:

 • ±3 % przy 40 % do 60 %,
 • ±3,5 % przy 20 % do 40 % i 60 % do 80 %,
 • ±5 % przy 0 % do 20 % i 80 % do 100 %.

Chlorowodór 

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Cyjanowodór

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Benzen Benzopiren (PID – LC)

Zakres pomiaru 0,01 do 10,000ppm

Formaldehyd (HCHO)

Zakres pomiaru:0,01 do 5,000 ppm

Dokładność: ±5 % wartości końcowej pomiaru

Tlenek węgla (CO)

0 do 10.000 ppm
Dokładność: ±5 % wartości końcowej pomiaru

Przeliczanie masy cząstek

PM2.5: 0 do 500 μg/m³
PM10: 0 do 500 μg/m³

FAT = FlyAirTest – badanie zanieczyszczeń powietrza dronem

FAT, czyli FlayAirTest to system pomiarowy opracowany przez FlyandWatch. FAT został stworzony specjalnie na potrzeby badań jakości powietrza przy udziale drona i obsługi naziemnej. Dzięki podwieszonym pod dronem czujnikom jesteśmy w stanie pomóc służbom państwowym odnajdywać emitory, z których wydobywają się gazy i pyły pochodzące z paliw niedopuszczonych do używania w przydomowych i fabrycznych kotłach i piecach c.o.

FlyAirTest jest zastrzeżonym znakiem firmy FlyandWatch.pl

Smog w gminie Pszczyna – poniżej zamieszczamy materiał filmowy, w którym opowiadamy o  naszym czynnym udziale w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Pszczynie. Serdecznie zapraszamy za oglądania.

Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem, obrazującym smog w jednej z dzielnic Mysłowic.

Prezentujemy kolejny film, w którego skład wchodzą ujęcia z Bielska – Białej, Krakowa oraz Pszczyny. Nasza firma ściśle współpracuje z wieloma miastami w Polsce pod kątem badania pyłów zawieszonych w powietrzu.