Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego JaworzynkaČierneSkalité – etap 2

 

 

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2 (95) dron

 

Projekt Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité – etap 2” jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt o wartości całkowitej 2,83 mln euro uzyskał dofinansowanie ze środków programu INTERREG VA Polska – Słowacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w naborze do osi priorytetowej „2 – Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet:

 

Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,
w tym z węzłami multimodalnymi”

 

Na projekt składają się dwie inwestycje po obu stronach granicy, których realizacja spowoduje utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami w Polsce i Słowacji.

 

Mapa z możliwością powiększenia

Zakres

Zakres obejmuje po polskiej stronie granicy budowę 715 m nowej drogi oraz mostu na potoku Czadeczka, natomiast Obec Čierne buduje 205 m nowej drogi i modernizuje 1800 m drogi oraz most w jednym ciągu komunikacyjnym..

Polsko – Słowacka droga stanowić będą jedyne drogowe połączenie komunikacyjne Istebnej z gminami okresu Čadca i w praktyce umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji, w tym nowa droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach Svrcinovec i Skalite.

Projekt jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-słowackich partnerów.

Galeria fotografii i filmów z drona przedstawia miejsce realizacji zadania, którego zakończenie nastąpi w terminie do 31 maja 2018.

 

Filmy

 

 

 

Zdjęcia

 

blank

 

 

blank

 

 

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité – etap 2

 

 

Drony, usługi dronem, filmy z powietrza, fotografia lotnicza, inspekcje dronem,  – FlyandWatch.pl