Rolnictwo – Dron w rolnictwie

Dron w rolnictwie

W poniższym tekście  wyjaśniamy, co można zobrazować dronem, jakimi typami kamer i jakie wyniki otrzymamy przy ich użyciu.

Zarejestrowany dronem obraz pozwala na ocenę stanu roślinnego, zidentyfikowanie stanu upraw i szybkie wyeliminowanie zagrożenia dla Twojego pola.

Najnowsza technologia pozyskiwania danych poprzez UAV umożliwia ocenę kondycji roślin a także wykrywanie różnic w uprawie w krótkim czasie.

Korzystanie z algorytmów zdrowia roślinnego, z mapami NDVI wykonanymi dronem podkreśla różnorodność i ułatwia wykrycie kondycji roślin. Jednak, ponieważ, krąży wiele błędnych opinii na temat NDVI spójrzmy na nie dokładniej – gdyż to skomplikowany temat.

W poniższym poście zajmiemy się najpopularniejszymi pytaniami, np., „Jakiego typu kamerę  kupić” i „jaka jest różnica między NDVI, i VARI”?

Dron w rolnictwie.

Algorytmy zdrowotne dla roślin umożliwiają hodowcom i rolnikom określenie zróżnicowania stanu upraw.

Zmierzenie zdrowia roślin za pomocą kamer i czujników zamocowanych pod dronem jest możliwe, gdyż zdrowe rośliny odbijają światło inaczej niż te niezdrowe.

Zdrowe rośliny odbijają zielone światło bardziej, niż światło czerwone. Na mapie wygląda to w sposób taki, iż obszary zielone to żywe i nawodnione rośliny.

Rośliny odbijają również światło bliskiej podczerwieni (NIR), które jest niewidoczne gołym okiem. To spektrum światła odbitego jest wykrywane tylko przy użyciu kamer multispektralnych.

Algorytmy zdrowia roślin, takie jak NDVI i VARI  porównują proporcje światła przechwyconego w różnych pasmach (czerwone, zielone, niebieskie,

Aby obliczyć mapę wartości te, jako liczbowe są przypisane dla każdego piksela będącego powstałego z tych kolorów.

Mapy zdrowia roślin są następnie przypisywane do kolorów w oparciu o  wartości numeryczne, ułatwia to identyfikację zdrowych i niezdrowych obszarów

Kolejno, piksele stają się składnią wielokolorowej mapy, dla ułatwienia identyfikacji różnorodności obszarów.

 Dane z obrazowania wielospektralnego mają następujące zalety

  • Identyfikacja szkodników, chorób i chwastów. Optymalizacja stosowania pestycydów i oprysków poprzez wczesne wykrywanie.
  • Dostarczanie danych na temat żyzności gleby i doskonalenie nawożenia poprzez wykrywanie niedoborów składników pokarmowych.
  • Pomoc w gospodarowaniu gruntami oraz w podejmowaniu decyzji o zaprzestaniu produkcji rolnej lub płodozmianie upraw itp.
  • Liczenie roślin i określanie populacji lub problemów związanych z odstępami między roślinami. Oszacowanie plonów.
  • Pomiary nawadniania. Kontrola nawadniania upraw poprzez identyfikację obszarów, w których podejrzewa się stres wodny.
  • Zobacz szkody w uprawach pochodzące z maszyn rolniczych i wykonaj niezbędne naprawy lub wymień problematyczne maszyny.

Jakimi  aparatami fotograficznymi mogę oceniać zdrowie roślin?

Stosuje się  kilka typów kamer, każda z nich jestn inna i służy do konkretnego działania.

Przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym.

Dron w rolnictwie – Kamery RGB

RGB – czyli typowe – kamery przechwytują światło czerwone, zielone i niebieskie.(RGB) Jest to typ aparatu dostępny w większości modeli dronów

 Zalety korzystania z kamery RGB

Po pierwsze, kamery RGB są standardem wypo