NDVI, RGB, SWIR, VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)

Co oznaczają te skróty?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji. Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) jest to wskaźnik, który stosuje się w pomiarach teledetekcyjnych. Pozwala określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności. Co więcej, NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni, a absorpcją w paśmie czerwonym. J.W. Rouse’a był pierwszą osobą, która zastosowała wskaźnik. Miało to miejsce w 1973 roku. Wskaźnik można obliczyć według wzoru.

VNIR

VNIR, to w skrócie część widzialna bliskiej podczerwieni i widma elektromagnetycznego, która ma długości fal od około 400 do 1400 nanometrów. Co więcej, łączy ona pełne widzialne widmo z sąsiednią częścią widma w podczerwieni, aż do pasma absorpcji wody między 1400 a 1500 nm. Pasmo to jest pozyskiwane również przez satelity, na pokładzie których najczęściej zamontowane są dwie niezależne kamery hiperspektralne.

SWIR

SWIR, to krótkofalowe światło podczerwone (SWIR), które zwykle określane się jako światło w zakresie długości fal od 0,9 do 1,7 μm. Może być również klasyfikowane jako 0,7 – 2,5 μm. SWIR jest podobny do światła widzialnego, ponieważ fotony są odbijane lub pochłaniane przez obiekt, zapewniając silny kontrast potrzebny do obrazowania rozdzielczości. Warto podkreślić, iż obrazowanie SWIR ma wiele zalet, jest używane do kontroli, sortowania, nadzoru, kontroli jakości oraz  wielu innych zastosowań.

Typy filtrów:

 • RGB
 • NRG
 • NGB
 • RGN
 • NB
 • VNIR
 • SWIR

Algorytmy:

 • VARI
 • NDVI
 • NDVI NIR
 • ENDVI
 • GNDVI
 • OSVAI
 • RDVI
 • SAVI

Przykłady najczęściej stosowane RGB/VARI – NDVI bez NIR:

NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)

 

NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)

NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)

 

NDVI, RGB, SWIR,VNIR, Zdrowie roślin (Plant Health)

 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami w pełnej rozdzielczości. Przykłady w pełnej rozdzielczości znajdziecie tutaj.