Drony w ochronie środowiska pełnią istotną rolę. Wyposażone w odpowiedni osprzęt optyczny, specjalistyczne czujniki i oprogramowanie stały się narzędziem niezwykle przydatnym w działaniach prowadzonych na rzecz przyrody i środowiska. Ich potencjał jest ogromny a możliwości stale się poszerzają. 

Drony w ochronie środowiska

Drony znalazły praktyczne zastosowanie w działaniach zmierzających do ograniczania ryzyk środowiskowych. Co to oznacza?
Bezzałogowce ze względu na niewielki rozmiar a jednocześnie odpowiednie wyposażenie mogą dolecieć w miejsca, do których nie dotrze lub nie powinien dotrzeć człowiek. Drony w krótkim czasie mogą przemieścić się nad naprawdę sporym terenem. Jednocześnie jednak, gdy ich lot zostanie mocno obniżony nad wskazany obszar, obiekt, roślinę, wykonają z bliska bardzo dokładne zdjęcie, dokonają zamierzonego pomiaru. To czyni te małe statki powietrzne przydatnymi narzędziami do kontrolowania nieodpowiedzialnych, zagrażających środowisku zachowań człowieka jak również zmian zachodzących w przyrodzie. Jakich?

Dron określi poziom zanieczyszczenia powietrza

Drony wykorzystywane są w walce ze smogiem. Badają jakość powietrza w obszarach miejskich. Od spodu mają zamontowany czujnik do wykrywania poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez kominy. Może być on rozbudowany o odpowiednie sensory, które wykrywają substancje najczęściej występujące podczas spalania niewłaściwego rodzaju paliwa. Urządzenie nie tylko więc zarejestruje, nad którym obszarem czy domem unosi się podejrzany dym, ale zbierze próbkę i dokona analizy. Następnie wyniki prześle do interpretacji wskazanej mobilnej jednostce zewnętrznej. Przekroczony poziom m.in. siarkowodoru, amoniaku, chlorowodoru, tlenku węgla czy metanu jest czytelną informacją dla służb miejskich, że w określonym domu spalane są niedozwolone odpady, jak plastikowe butelki czy opakowania, styropian lub elementy z PCV. 

Mapy smogowe wykonane dronem

Dron antysmogowy, wyposażony w czujnik jest w stanie wykonać mapy smogowe ukazujące najbardziej zanieczyszczone obszary. 

Składowiska odpadów pod okiem drona

Wyszukiwanie lotnych związków przez dron z głowicą wyposażoną w czujnik jest działaniem mocno związanych także z monitorowaniem legalnych, ale źle zarządzanych, i nielegalnych składowisk odpadów. 

Monitorowanie wysypisk śmieci dronem – kontrola składowisk odpadów

Bezzałogowce, wyposażone w zestaw odpowiednich czujników, kamerę termowizyjną są w stanie nie tylko wyszukać źródło odoru (i wykryć miejsca nieprzeznaczone do magazynowania odpadów), określić poziom i mieszaninę odorantów, znaleźć wycieki substancji niebezpiecznych dla środowiska, ale jednocześnie – na podstawie zarejestrowania różnicy temperatur – wskazać obszar zagrożony pożarem. Co niezwykle istotne, bowiem wysypiska, ze względu na składowane śmieci, są terenami wysoce narażonymi na samozapłon odpadów. Odpowiedzialni zarządcy odpadów często więc sami decydują się na monitorowanie składowisk, by odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne ogniska pożarowe.

Obserwacja przyrody okiem drona

Zastosowanie dronów w działaniach związanych z ochroną środowiska nie wiąże się jednak tylko z kontrolą. Bezzałogowce, które rozbudujemy o kamerę rejestrującą promieniowanie w paśmie podczerwieni termalnej, pozwolą na monitorowanie zwierząt, określenie ich liczebności i kierunków przemieszczania się. Odpowiednie wyposażenie tych urządzeń pozwala zaobserwować zmiany, które zachodzą w przyrodzie a których nie sposób zauważyć gołym okiem. To otwiera drogę do szybkiej reakcji i podjęcia działań chroniących określony teren przed zaobserwowanymi niekorzystnymi sygnałami.
Drony w ochronie środowiska pełnią coraz istotniejszą rolę. Za ich pomocą można zbadać ekosystem, ocenić stan zdrowotny leśnej roślinności (np. pod kątem owadów atakujących drzewa), stworzyć mapy wskaźników opisujących stan zdrowotny roślin, dokładne ortofomapy, wskazać stan wysuszenia roślin czy określonego terenu, wykonać monitoring zasięgu podtopień czy ocenić jakość wody w rzece.

Fly&Watch w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska współpracuje z miastami, instytucjami i przedsiębiorcami.