Centrum przesiadkowe Pszczyna

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Centrum przesiadkowe Pszczyna – Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację swoich zadań. Celem tych zadań ma być stworzenie warunków dla niskoemisyjnego transportu, jak również wymiana energochłonnego oświetlenia na energooszczędne. Największe dofinansowanie, w wysokości 35,7 mln. zł otrzymał wniosek powiatu pszczyńskiego.

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą„, to projekt, do którego pszczyńskie starostwo przygotowywało się od wielu miesięcy.  To największa inwestycja w historii powiatu pszczyńskiego, który jako partner wiodący realizuje projekt w partnerstwie z gminą Pszczyna. Wartość zadania to ponad 43 mln zł, z czego unijna dotacja wynosi 35,7 mln zł.

Po zakończeniu inwestycji do dyspozycji podróżnych będą m.in. parkingi samochodowe na 200 miejsc, prawie tyle samo miejsc dla rowerów oraz postój dla taksówek, wiaty przystankowe dla autobusów, zaplecze sanitarne, poczekalnia dla podróżnych, czy też punkt obsługi pasażerów. Turyści oraz mieszkańcy powiatu będą mogli tu przesiadać się pomiędzy różnymi środkami komunikacji – samochodami, rowerami, autobusami, czy pociągami. Na terenie centrum przesiadkowego ustawione zostaną elektroniczne rozkłady jazdy, tablice informacyjne, jak również punkty informacyjne dla mieszkańców powiatu i turystów. Warto wspomnieć, że na obiektach zostanie zamontowany zintegrowany system paneli fotowoltaicznych.

W ramach inwestycji powstać mają również nowe trasy rowerowe o łącznej długości ponad 20 km, a także mniejsze centra przesiadkowe w Piasku oraz Wiśle Wielkiej. Za tą część odpowiedzialny jest partner projektu Gmina Pszczyna w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Poniżej zamieszczamy wizualizację pszczyńskiego centrum przesiadkowego, które można znaleźć na stronie starostwa, filmik naszego autorstwa przedstawiający pierwszy etap budowy oraz plan zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego w Pszczynie.

Centrum przesiadkowe Pszczyna
Centrum przesiadkowe Pszczyna
Centrum przesiadkowe Pszczyna

Ta rekordowa dla powiatu pszczyńskiego inwestycja, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska naturalnego. Dzięki realizacji tego zadania z pewnością uatrakcyjniony zostanie transport publiczny w regionie, a komfort podróżowania będzie zdecydowanie na wyższym poziomie.

Zakończenie budowy centrum przesiadkowego planowane jest na koniec przyszłego roku. Trasy rowerowe muszą powstać do końca listopada 2020 roku. W miejscu, gdzie wkrótce rozpoczną się prace, trwa obecnie wycinka drzew.

Poniżej przedstawiamy kilka naszych fotografii lotniczych z placu budowy. Na bieżąco będziemy prezentować postępy prac.

Źródło

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – podpisanie umowy – 06-2018

4 czerwca została podpisana umowa na budowę centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Umowa z wykonawcą została podpisana przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, który reprezentował Starosta Pszczyński Paweł Sadza oraz Grzegorz Nogły – Członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Plany zakładają, że inwestycja zakończona zostanie do końca września 2019 roku.

blankPo podpisaniu umowy przyszedł czas na rozpoczęcie inwestycji. Odgrodzony został już teren od strony ulicy Sokoła, a także teren pomiędzy ulicami Sokoła i 3 maja. To właśnie w tym miejscu zlokalizowane zostało zaplecze dla sprzętu budowlanego wykonawcy. Wykonawca zabezpieczył również starodrzew, by podczas prac budowlanych nie doszło do jego uszkodzenia.

Następnie rozpoczęto prace ziemne, które zostały wykonane w południowej części Placu Dworca. Przeprowadzono je za pomocą ciężkiego sprzętu, który z łatwością poradził sobie z wyciąganiem kamieni oraz korzeni- ściętych kilka miesięcy temu- drzew.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – zmiana organizacji ruchu – 10- 07-2018

9 lipca, w okolicach ul. Sokoła oraz Kościuszki, zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Od tego dnia zarówno kierowcy, jak i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami w tym miejscu. Utrudnienia dotyczą także parkowania samochodów, gdyż dotychczasowy parking w okolicach dworca, od 9 lipca nie jest już ogólnodostępny. Zostały wyznaczone specjalne miejsca, w których kierowcy mogą pozostawiać swoje samochody. Parking zlokalizowany jest przy ul. Zamenhofa 5 przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmianie uległ także rozkład przystanków autobusowych. Przystanek przy ul. Sokolskiej został przeniesiony na rondo przy Placu Zwycięstwa i Wolności. Dodatkowo, przy ul.Kopernika również wyznaczono tymczasowy przystanek autobusowy. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu zostały uzgodnione z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie.

Trwają również prace związane z wyrównaniem terenu przed dworcem PKP. Likwidowane są mury oporowe oraz schrony przeciwlotnicze. Obiekty pochodzą z czasów II wojny światowej. Jeden ze schronów ma zostać całkowicie wyburzony drugi natomiast ma zostać częściowo odkryty i przygotowany do ekspozycji.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – przebudowa ulicy Sokoła – 17-07.2018

Rozpoczęła się przebudowa ul. Sokoła w Pszczynie. Prace mają się zakończyć do końca III kwartału 2018 roku. Inwestycja ma na celu połączeniu ul. Sokoła z ul. Bogedaina. Warto zaznaczyć, że niedawno zakończyła się kompleksowa przebudowa właśnie ulicy Bogedaina. Jak zapowiada Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, rozbudowa ul. Sokoła to nie jedyna inwestycja, która jest i będzie realizowana na terenie gminy Pszczyna.

Oprócz nowej jezdni i odnowienia drogi na dobudowanym odcinku ul. Sokoła powstać mają chodniki, miejsca parkingowe, jak również nowe oświetlenie. W chwili obecnej została położona już podbudowa.

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – rozbiórka dawnej restauracji „Pod Dębem” – 10-08-2018

Kilka dni temu ruszyły prace związane z rozbiórką budynku, w którym kiedyś znajdowała się restauracja „Pod Dębem”. Usunięcie budynku jest konieczne, ponieważ znajduje się on na terenie przeznaczonym pod budowę nowego centrum przesiadkowego.

Wykonawca odgrodził teren wokół obiektu. Odgrodzony został zarówno sam budynek, jak i chodnik znajdujący się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tym samym na czas rozbiórki kierowcy proszeni są o nie pozostawianie swoich samochodów w pobliżu budynku.

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przebudową ul.Sokoła. Przed budynkiem Dworca PKP w Pszczynie odkryty został również jeden ze schronów.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – oczyszczanie terenu – 31-08-2018

Prace budowlane idą pełną parą. W ostatnim czasie jeden ze schronów przeciwlotniczych został całkowicie zlikwidowany. Część drugiego schronu została odkryta. Schron ten zostanie przygotowany do ekspozycji.

W ostatnim czasie budynek po dawnej restauracji „Pod Dębem” został wyburzony. Obecnie trwają prace porządkowe związane z usuwaniem pozostałości po nim.

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – frezowanie nawierzchni asfaltowej – 12-09-2018

W ostatnim czasie, w pobliżu nowo budowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie, rozpoczęło się frezowanie nawierzchni asfaltowej. Spowodowało to kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Prace rozpoczęto na ul.Kościuszki. Pas w stronę dworca jest wyłączony z ruchu, dlatego tą drogą nie ma możliwości dostania się na stację. Wyznaczono inną drogę, dlatego teraz, by dojechać do dworca należy skorzystać z drugiej nitki ul.Kościuszki, która prowadzi w kierunku ronda. Z kolei by wydostać się z dworca wyjazd możliwy jest tylko ul.Sokoła. Kolejnym etapem prac będzie remont drugiej nitki ul.Kościuszki.

Ulica Kościuszki to nie jedyna ulica, która w ramach inwestycji będzie remontowana. Wykonawca podkreśla, że w planach są kolejne prace. Kolejne prace przeniosą się na ulicę Sokoła. Remontowany będzie tak odcinek od skrzyżowania, gdzie jeszcze do niedawna znajdował się budynek dawnej restauracji „Pod Dębem”, do budowanego łącznika ul.Sokoła z ul.Bogedaina.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – kolejna zmiana organizacji ruchu w okolicach dworca – 10-10-2018

To, że prace idą pełną parą widać na każdym kroku. Czas na kolejną fazę budowy. Będą wykonywane prace związane z zabudową separatorów wód opadowych na ulicy Sokoła. Z tego też powodu dniach od 16 do 29 października będzie obowiązywać inna niż dotychczas organizacja ruchu. W tym czasie nie przejedziemy ulicą Sokoła oraz przez Plac Dworcowy. Z zakazu będą wyłączone jednak osoby, które dojeżdżają do posesji oraz do dworca kolejowego. Ruch pieszych pozostanie bez zmian. Do końca października przy ulicy Sokoła nie będzie również możliwości zaparkowania pojazdu. Samochody będzie można pozostawiać przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – ulica Sokoła połączona z ulicą Bogedaina – 18-10-2018

Zakończył się etap połączenia ulicy Sokoła z ulicą Bogedaina. Powstała całkowicie nowa jezdnia, przy której znajdują się miejsca parkingowe oraz chodniki. Wykonano również odwodnienie drogi oraz zamontowane zostało już oświetlenie. Przebudowa tego odcinka drogi kosztowała Urząd Miejski 1.246,949 zł. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie ruszyła kilka miesięcy temu, a już możemy zaobserwować ogromne postępy w prowadzonych pracach.

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Źródło zdjęć

Centrum przesiadkowe Pszczyna – budowa ciągu pieszo-rowerowego – 27-10-2018

Zaobserwować już można pierwsze efekty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego. Połączy on centrum przesiadkowe, znajdujące się przy ulicy Sokoła, z ulicą Grzebłowiec, która znajduje się na osiedlu Kolonia Jasna. Warto wiedzieć, iż finalnie ciąg pieszo-rowerowy ma połączyć cztery osiedla: os. Piastów, Siedlice, Śródmieście oraz wspomniane osiedle Kolonia Jasna. Według założeń projektu, budowa tras rowerowych powinna zakończyć się w 2020 roku.

 

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – zmiana organizacji ruchu – 17-11-2018

Jak na załączonym obrazku – praca wre! W dniach od 16 listopada do 15 grudnia wprowadzona zostanie kolejna zmiana organizacji ruchu. Nie będzie możliwy wyjazd od strony dworca PKP w ulicę Kościuszki w kierunku prowadzącym do Placu Zwycięstwa i Wolności. By wydostać się z dworca kierowcy będą musieli skorzystać z ulicy Sokoła prowadzącej do ul. Dworcowe.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – przebieg prac zgodnie z harmonogramem – 24-12-2018

Niesamowite, jak w przeciągu kilku miesięcy nastąpił ogromny postęp prac. Ba! Starosta pszczyński, Pani Barbara Bandoła zapewnia, że przebiegają one zgodnie z harmonogramem. Została ukończona już budowa instalacji wodociągowej jak również kanalizacji sanitarnej. Lada moment zostanie zakończona budowa kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej trwają przekładki instalacji teletechnicznych. Została również wykonana płyta fundamentowa. W chwili obecnej stawiane są już ściany budynku.

Oprócz wymienionych zmian, warto również zwrócić uwagę na prace związane z infrastrukturą drogową. Do chwili obecnej wykonana została konstrukcja południowego odcinka ulicy Sokoła, a druga nitka ulicy Kościuszki jest w trakcie wykonywania. Rozpoczęła się także budowa parkingów.


UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – 19-01-2019

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – 16-02-2019


UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – zmiana organizacji ruchu – 28-02-2019

Od poniedziałku 4 marca 2019 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Sokoła. Czasowo z ruchu zostanie wyłączony odcinek od Przychodni Zdrowia „Medices” aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. By dotrzeć do Przychodni Zdrowia „Medices” będzie trzeba skorzystać z wjazdu na ul. Sokoła od ul. Dworcowej. Warto wiedzieć, że w tym czasie po tym odcinku ul.Sokoła będzie można poruszać się w obu kierunkach.

Co jeszcze ulegnie zmianie? Miejsce postojowe taksówek. Od 4 marca pojazdy zostaną przeniesione już na swoje docelowe miejsce.

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – 14-03-2019

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Centrum przesiadkowe Pszczyna – centrum przesiadkowe rośnie w oczach – 31-03-2019

Prace nad budową centrum przesiadkowego w Pszczynie nie zwalniają tempa. Obecnie wykonywane są instalacje wewnątrz budynku centrum przesiadkowego, jak również jego elewacja. Jak można zaobserwować na zdjęciach, montowane są także wiaty przystankowe. Co więcej, budowana infrastruktura drogowa, w tym powstające miejsca postojowe, drogi dojazdowe oraz chodniki, już teraz prezentuje się obiecująco. Aktualnie przebudowywana jest ul. Sokoła. Na ukończeniu są prace związane z infrastrukturą teletechniczną, kanalizacją oraz instalacją wodną.

Finalnie projekt budowy centrum przesiadkowego w Pszczynie zakłada przebudowę układu drogowego. Prace obejmą: ul. Sokoła, włącznie ze skrzyżowaniem ul. Sokoła z ul. Dworcową, Prac Dworcowy oraz część ul. Kościuszki. Skrzyżowanie ul. Sokoła z ul. Kościuszki zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Oprócz tego, w planie budowy znajdują się takie pozycje, jak powstanie miejsc postojowych dla taksówek, parkingi dla samochodów i rowerów, czy zatoczki autobusowe. Prace nie ominą także ciągów pieszo-rowerowych, chodników, jak i zjazdów.

Warto zaznaczyć, iż budowane centrum przesiadkowe, jak i cała infrastruktura towarzysząca, dostępna będą bezpłatnie. Dlaczego? Jednym z głównych założeń projektu jest poprawienie poziomu atrakcyjności transportu publicznego powiatu.

 

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.

Źródło

Centrum przesiadkowe Pszczyna – 02-05-2019

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki. 

Centrum przesiadkowe Pszczyna – 18-05-2019

Centrum przesiadkowe Pszczyna – budowa nie zwalnia tempa – 2019-06-26

W chwili obecnej w budowanym centrum przesiadkowym wykonywana jest elewacja z cegły klinkierowej, montowana jest również szklana elewacja. Na terenie centrum przesiadkowego ma znaleźć się instalacja fotowoltaiczna, dlatego też trakcie realizacji jest jej stalowa konstrukcja. W budowie są także parkingi, chodniki oraz drogi dojazdowe. Na skrzyżowaniu ul. Sokoła z ul. Kościuszki wykonawca rozpoczął prace związane z powstaniem w tym miejscu ronda. W zatoczce autobusowej wykonywana jest nawierzchnia. Warto wspomnieć, że budowa parkingu dla rowerów zbliża się ku końcowi.

UWAGA: By swobodnie móc oglądać mapę wystarczy nacisnąć przycisk CTRL i równocześnie obracać, przybliżać, bądź oddalać obraz za pomocą myszki.