Modele DSM Numeryczne modele powierzchni

Modele DSM Numeryczne modele powierzchni (DSM) z drona, geodezja

Czym są modele DSM

Numeryczne modele powierzchni (DSM) to obrazy wiernie oddające ukształtowanie terenu. Jest to numeryczny opis powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad powierzchnię (drzewa, mosty, budynki, itp.). Na podstawie obrazów DSM można z powodzeniem przeprowadzać szczegółowe analizy spadków, ekspozycji stoków lub szorstkości terenu, jak również precyzyjnie obliczać objętości wyrobisk lub hałd skalnych.

Przy uzyciu nakładających się fotografii o wysokiej rozdzielczości pozyskanych przy pomocy Drona tworzony jest model 3d terenu, dajacy możliwość szczegółowej inwentaryzacji przestrzennj każdego elementu na danym obszarze.

Cyfrowy Model Powierzchni (DSM) oddający ukształtowanie terenu wraz z elementami wystającymi ponad teren, takimi ak lasy czy budynki. Jest to metoda tańsza i o wiele szybsza od standartowego pomiaru geodezyjnego, a przy tym charakteryzuje się znacznie większą dokładnością. Każdy element w terenie określony na podstawie milionów punktów pomiarowych, zwanych chmurą punktów, wynik taki ,jest nieosiągalny w przypadku standartowego pomiaru geodezyjnego.

.

Zastosowanie.

 BUDOWNICTWO

Mapa spadków terenu pokazująca pochylenie terenu. Mapa te przydatne sa do oceny zagrożenia erozją gleb. Wykorzystuje się je w czasie planowania zabudowy na terenach górzystych.
 KOPALNIE ODKRYWKOWE/GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Precyzyjne obliczenie objętości hałd, mas ziemnych lub hałd skalnych na wyrobisku
wyznaczenia profili i przekrojów terenu precyzyjne określenie położenia instalacji melioracyjnych, rowów itp.
 BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Mapa spadków terenu pokazująca nachylenie terenu. Jest to mapa przydatna do oszczacowania zagrożenia erozją gleb jak również spływu wód opadowych i z wiosennych roztopów
 RATOWNICTWO GÓRSKIE

Mapa spadków terenu pokazująca nachylenie terenu. Jest to mapa przydatna do oceny zagrożenia zagrożenia lawinowego w górach
 TELEKOMUNIKACJA

Mapa widoczności. Mapa taka pokazuje widoczność terenu z określonego punktu,co jest istotne przy projektowaniu lokalizacji przekaźników telefonii komórkowej
 TURYSTYKA

Mapa spadków terenu pokazująca nachylenie terenu – przydatna do analizy tras narciarskich i szlaków górskich
  ROLNICTWO

Mapy ekspozycji, pokazującą ekspozycję (orientację) stoków względem stron świata. Taki produkt może być przydatny np. do oceny warunków upraw wymagających określonego nasłonecznienia

Opracowania w których wykorzystuje sie obrazowanie DSM z powodzeniem stosowane są na etapie projektowania konstrukcji hydrotechnicznych, farm wiatrowych czy skomplikowanych projektów ziemnych (w tym także górniczych) i wielu innych.

Modele DSM Numeryczne modele powierzchniModele DSM Numeryczne modele powierzchniModele DSM Numeryczne modele powierzchni

elewacja-terenu-100ha_goczalkowice-flyandwatch-

W zależności od potrzeb modele przygotowujemy w dowolnej wizualizacji (w strukturze GRID, w strukturze TIN lub teksturowane w oparciu o zdjęcia lotnicze).

Modele DSM są doskonałym punktem wyjścia do opracowań urbanistycznych, projektowania masztów telekomunikacyjnych i anten nadawczych, farm wiatrowych i solarnych. Są też bardzo przydatnym narzędziem do monitorowania obszarów przemysłowych i górniczych, czy budowli hydrotechnicznych.

Elevation_dsm-mapa-wysokości-z-dronaModele DSM numeryczne modele powierzchni (DSM, Elevation)

blankModele DSM numeryczne modele powierzchni (DSM, Elevation)Modele DSM numeryczne modele powierzchni (DSM, Elevation)

 

kwkstruk_Elevation_flyandwatch

Przykłady w pełnej rozdzielczości:

https://flyandwatch.pl/dsm-przyklady/