Fotografia lotnicza przy użyciu drona.

Fotografia lotnicza – Aerofotografia

Jedno zdjęcie wyraża tysiąc słów: z fotografią osiągamy limity w nowej perspektywie. Obecnie perspektywa z której zrobione jest zdjęcie jest tak samo ważna, jak przedmiot danego zdjęcia.

Fascynujące ujęcia lotnicze – Galerie:

Galeria zdjęć z drona – podział na lokalizacje

Galeria

W porównaniu do samolotów, czy helikoptera, gdzie koszt samego zamontowania statywu jest bardzo wysoki, zdjęcia z drona zapierają dech w piersi. Jednocześnie pozwalają na dużo tańszy i szybszy czas do osiągnięcie perfekcyjnego ujęcia.

Dzięki pozycjonowaniu GPS, zaawansowanych statywów, nawet przy dużym wietrze jesteśmy w stanie osiągnąć zdjęcia bez rozmazania. Stacja bazowa, która jest w ciągłym kontakcie z urządzeniem, pozwala na przesył danych w czasie rzeczywistym, do sprawdzenia poprawności efektu. Kamera może być ciągle skierowana na fotografowany obiekt tak, by rezultat był najwyższej jakości.

 

Goczałkowice Zdrój zdjęcia z powietrza z drona flyandwatch (165)

 

By zapewnić najlepszą jakość zdjęć, używamy obiektywów stałoogniskowych od najlepszych dostawców fotooptyki. Przy ustalaniu parametrów wykonywanego zadania jesteśmy w stanie określić zakładaną jakość co pozwoli nam na optymalne dobranie aparatury do wykonania zadania.

Przykładowe zastosowanie fotografii lotniczej:

  • fotografia nieruchomości
  • monitoring katastrof
  • zarządzanie lasem
  • przemieszczanie się obszarów piaskowych
  • monitoring lodowców
  • inspekcje budynków zabytkowych

Monitoring powiatu

Goczałkowice Zdrój zdjęcia z powietrza z drona flyandwatch

Fotografia lotnicza przy użyciu drona

Władze powiatu zdecydowały się na wysokiej rozdzielczości zdjęcia całego powierzchni, aktualizowane co 3 lata. Wyniki są udostępnione wszystkim pracownikom na platformie GIS i są codziennie użytkowane przez użytkowników wielu działów.

Powiat jest położony z dala od miasta, z tradycyjnymi zbudowaniami i starym rynkiem, zróżnicowaną geografią oraz występowaniem różnych zwierząt. Władze są zobowiązane do dostarczenia mieszkańcom wszystkich usług, takich jak pozwolenia na budowę, edukacja, planowanie, transport, autostrady, usługi społeczne, zarządzanie odpadami, itd.

Goczałkowice Zdrój zdjęcia z powietrza z drona flyandwatch

 

Aktualizacja co 3 lata.

Aktualizacja fotografii odbywa się co 3 lata. Wszystkie zdjęcia zostają przetworzone, a następnie opublikowane na specjalnej platformie GIS, dostępnej dla wszystkich autoryzowanych użytkowników. Codziennie jest używana do zatwierdzania planów zagospodarowania terenu, do weryfikacji użytkowania gruntów w celach weryfikacji podatkowej, do zarządzania i optymalizacji infrastruktury. Użytkownicy po zalogowaniu zawsze mają dostęp do najnowszych danych a także do danych historycznych. W bardzo łatwy sposób mogą porównać zawartość danych w zadanym okresie czasu.  Łatwy dostęp do wysokiej jakości danych powoduje wzrost wydajności pracowników administracji publicznej a także polepszenie wizerunku w ocenie mieszkańców.

Niezawodne narzędzie do kontroli planowanej i wykonywanej inwestycji.

“Używamy fotografii lotniczej do wielu zadań. Bardzo zależy nam na dostępie do możliwie najświeższych danych, a to nam zapewnia nasza platformia GIS, w związku z tym nie musimy się martwić czy fotografia jest zaktualizowana”

“Używamy fogotrafii w dziale planowania, gdzie nie wszystkie cechy są widoczne gołym okiem, a mogą być krytyczne dla oceny wpływu projektu na środowisku. Również pozawala nam na dowód czy inwestycja została rozpoczęta i przygotować się do inspekcji w sposób bardziej efektywniejszy. Ponieważ mamy dostęp do danych historycznych, możemy w sposób zdalny obserwować różnice w zabudowie i porównać stan faktyczny ze stanem teoretycznym”

“Czasami są dowodem na zabudowę niedostępną gółym okiem czy z poziomu terenu – w szczególności dotyczy nielegalnych zabudowań”

 

Goczałkowice Zdrój zdjęcia z powietrza z drona flyandwatch

 

 

 

Dostarcza wysokiej jakości danych dla naszego zespołu planowania.

“Zdjęcia lotnicze wysokiej rozdzielczości są dużą pomocą w naszym departamencie. Często możemy zlokalizować obiekty, które normalnie nie występują na innych dostępnych mapach. Na przykład dostajemy informację o przewróconych drzewach i zanim wyjedziemy w teren, możemy zobaczyć ich dokładną lokalizacje i przewidzieć ewentualne wyzwania na miejscu. Czasami wysyłamy mapy bezpośrednio do wykonawców, bez potrzeby tracenia czasu i pieniędzy naszego inspektora na wizytę na miejscu”

“Potrzebujemy środowiska pracy z rzetelną informacją, często niedostępną tradycyjną metodą. Praca z bazami danych fotografii lotniczej jest często tańsza i efektywniejsza niż mapowanie z ziemi i często wymaga jedynie krótkiej wizyty potwierdzającej założenia”

“Zmiany w krótkim okresie czasu potrafią być znaczne, w związku z tym dostęp do najaktualniejszych map jest dla nas bardzo ważny. Z kolegami używamy map lotniczych na porządku dziennym, przez co ilość zaoszczędzonego czasu jest ogromna. Jestem przekonany, że w innych departamentach sytuacja ma się bardzo podobnie”

 

Fotografia lotnicza przy użyciu drona

 

Niezbędne zasoby do oszczędności i polepszenia jakości.

Ilość wizyt potrzebnych do odbycia przez inspektorów powiatowych dramatycznie spadła, oszczędzając czas i pieniądze wraz z lepszą jakością świadczonych usług na rzecz obywateli.

“Fotografia lotnicza stała się jednym z kluczowych zasobów używanych na różnych płaszczyznach, z dużo lepszym poziomem szczegółowości porównując do innych narzędzi. Dla wielu usług jest niezbędnym źródłem informacji, które jest użyte do przygotowania procedur wykonawczych a także do formowania polityki działania na przyszłość. Tak jak wszystkie narzędzia monitorujące, często staje się zdezaktualizowane wraz z lokalną działalnością mieszkańców. Stąd potrzeba do ciągłej aktualizacji, która także pozwala na porównanie przed i po w zadanym przez nas okresie czasu. Jest potężnym narzędziem z wieloma możliwościami w porównaniu do tradycyjnych map”

Fotografia lotnicza przy użyciu drona

 

Fotografia lotnicza przy użyciu drona