Magnetometria z użyciem drona

Magnetometria z użyciem drona

Co to jest magnetometria?

Termin ten według słownika PWN to  «nauka o pomiarach pola magnetycznego Ziemi”. Jednak jest to pojęcie bardzo ogólne. W przypadkach, w jakich my  używamy magnetometru w połączeniu z naszymi dronami służą one do wykrywanie obiektów ferromagnetycznych znajdujących się w ziemi oraz w wodzie. Możliwości wykrawania obiektów są różne w zależności od ich rozmiary oraz wielkość. Głębokość pomiaru  dla wykrycia  dużych obiektów może dochodzić do 5 m w głąb ziemi oraz do 1 m w głąb dna podwodnego.

Magnetometria jest jedną z najdłużej stosowanych metod geofizycznych, jej zadaniem jest pomiar oraz analiza pola magnetycznego ziemi. Badanie magneto-metryczne stosuje się celem wskazania oraz interpretacji anomalii magnetycznych.

Magnetometry używane w lotnictwie mierzą ziemskie pole magnetyczne aby pokazać pilotowi orientację samolotu względem stron świata.

Istnieją dwa zasadnicze typy magnetometrów: bezwzględne i względne (klasyfikowane według metod kalibracji).

Magnetometry bezwzględne są kalibrowane przy użyciu własnych znanych stałych wewnętrznych.

Względne magnetometry muszą być skalibrowane przez odniesienie do znanego, dokładnie zmierzonego pola magnetycznego. Zazwyczaj stosowany jest magnetyczny model ziemi (WMM).

Magnetometria z użyciem drona

Pomiary magnetyczne są stosunkowo łatwą i szybką techniką badań. Prowadzone mogą być w wersji naziemnej, lotniczej i z powierzchni wody. Z tego powodu zastosowanie magnetometrii lotniczej wykonanej przy pomocy drona daje możliwość prowadzenia badań na obszarach wydobywczych, na stromych zboczach lub w niedostępnym terenie.

Jakie jest zastosowanie Magnetometrii z drona?

Magnetometria z użyciem drona

W celach niezwiązanych z militaryzmem badanie magneto-metryczne pozwala na ocenę czy w miejscu prowadzonych prac nie występują przeszkody wykonane ze stali lub żelaza, uniemożliwiające ich prowadzenie.Obiekty takie mogą spowodować uszkodzenie sprzętu który przeznaczony jest do ich montażu.

Takimi pracami jest na przykład wbijanie pali ostróg/falochronów plaż morskich.

Działania związane z militariami to szczególny dział prac geologiczno detekcyjnych,

Magnetometr w połączeniu z dronem daje możliwość szybkiej wstępnej selekcji miejsc niebezpiecznych, w których mogą się znajdować niewybuchy.

Takie miejsca to przede wszystkim poligony wojskowe z lat 60- 80 które z racji „braku czasu” pozostawiano nieoczyszczone po różnych manewrach wojskowych.

Poniżej, mała galeria która pokazuje naszą  pracę  z jednym wielu tego typu urządzeń.

 

Magnetometria z użyciem drona, badanie magneto-metryczne.

W tym przypadku użyliśmy urządzenia o parametrach jak poniżej

Zasilanie 11,1 V; 1 950 mAh Akumulator litowo-jonowy do ponownego ładowania

Temperatura pracy -20°C do +50°C

MagFly Fluxgate (Magnetometr transduktorowy)

Czujniki – 2 sztuki, ułożone poziomo, równolegle.

Określony zakres pomiarowy ±75,000 nT

Liczba osi czujnika 3

Szerokość 1.000 mm

Zapis danych w pamięci urządzenia

Moc 50 mA

Częstotliwość próbkowania 100-400 Hz (regulowana programowo)

Pamięć wewnętrzna 4 GB

Wymiary rejestratora danych (szer. x gł. x wys.) 245 x 145 x 43/73 mm