Inspekcje obszarów leśnych z powietrza – usługi dronem a Leśnictwo

 

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to w dzisiejszych czasach obowiązek. Dlatego tak ważna jest kontrola negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Temu właśnie służą nasze Drony, czyli bezzałogowy pojazdy latające wyposażone w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

 

Drony w leśnictwie znajdują szeroką gamę zastosowań, od inspekcji wielkoobszarowych upraw leśnych po monitoring:

– ogólny monitoring lasów
– monitoring upraw leśnych
– monitoring migracji zwierząt
przygotowanie ortofotomap
– monitoring przyrodniczy
– inspekcje po pożarach
– inwentaryzacje zwierząt, roślinności
– monitorowanie stanu drzewostanu i roślinności
– prace leśne
– monitorowanie i ocena ryzyka pożarów
– monitorowanie i inwentaryzacja dróg leśnych
– mapowanie i obliczanie powierzchni działek
– składowanie śmieci
– nielegalny wyręb drzew
– inne

 

Poniżej prezentujemy przykłady inspekcji obszarów leśnych przy użyciu drona:

 

Inspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronem Inspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronem Inspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronemInspekcje obszarów leśnych z powietrza - usługi dronem

 

 

 

 

Wykonujemy również operacje związane z czasowymi bądź doraźnymi kontrolami różnego rodzaju obiektów i budowli. Przy zastosowaniu urządzenia typu dron możemy wykonać inspekcje w miejscach takich jak:

 

Trasy kolejowe

Linie energetyczne

Turbiny wiatrowe

Konstrukcje wieżowe

Konstrukcje mostowe

Farmy fotowoltaiczne

Analizy podstacji

Węzły energetyczne

Elektrownie wodne Operacje leśne i górnicze

Rurociągi i urządzenia naftowe i gazowe

Place budów