Leśnictwo

Inspekcje obszarów leśnych z powietrza – usługi dronem a Leśnictwo

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to w dzisiejszych czasach obowiązek. Dlatego tak ważna jest kontrola negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Temu właśnie służą nasze drony, czyli bezzałogowy pojazdy latające. Wyposażone są one w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

Drony w leśnictwie znajdują szeroką gamę zastosowań, od inspekcji wielkoobszarowych upraw leśnych po monitoring:

 • ogólny monitoring lasów,
 • monitoring upraw leśnych,
 • monitoring migracji zwierząt,
 • przygotowanie ortofotomap,
 • monitoring przyrodniczy,
 • inspekcje po pożarach,
 • inwentaryzacje zwierząt, roślinności,
 • monitorowanie stanu drzewostanu i roślinności,
 • prace leśne,
 • monitorowanie i ocena ryzyka pożarów,
 • monitorowanie i inwentaryzacja dróg leśnych,
 • mapowanie i obliczanie powierzchni działek,
 • składowanie śmieci,
 • nielegalny wyręb drzew,
 • inne

Poniżej prezentujemy przykłady inspekcji obszarów leśnych przy użyciu drona:

Wykonujemy również operacje związane z czasowymi bądź doraźnymi kontrolami różnego rodzaju obiektów i budowli. Przy zastosowaniu urządzenia typu dron możemy wykonać inspekcje w miejscach takich jak:

 • Trasy kolejowe
 • Linie energetyczne
 • Turbiny wiatrowe
 • Konstrukcje wieżowe
 • Konstrukcje mostowe
 • Farmy fotowoltaiczne
 • Analizy podstacji
 • Węzły energetyczne
 • Elektrownie wodne Operacje leśne i górnicze
 • Rurociągi i urządzenia naftowe i gazowe
 • Place budów