Skanowanie laserowe 3D

 

Skanowanie laserowe 3D to innowacyjna metoda dokumentująca stan faktyczny różnych obiektów w postaci chmury punktów. Wszystkie skanery to przenośne instrumenty pozwalające na pracę w różnych warunkach. Stawiając skaner w odpowiedniej odległości (w zależności od wielkości skanowanego obiektu), dokonuje się impulsowego lub fazowego pomiaru współrzędnych X, Y, Z, które zostaja zapisane w postaci chmury punktów. Po przetworzeniu w procesie triangulacji, zamieniającej wirtualny obiekt na opis w postaci siatki trójkątów, otrzymuje się powierzchnię obiektu trójwymiarowego, którą można zapisać w popularnych formatach obiektów 3D (*VRML, *IGES, *DXF). Dane 3D ( X, Y, Z) z pomiarów mogą być importowane do programów CAD lub aplikacji 3D.

Naziemny skaning laserowy 3D (TLS) zapewnia bardzo dokładne, trójwymiarowe obrazy pozwalające np. projektantom pracować bezpośrednio na rzeczywistych modelach, wspomagając proces projektowania. Skanery stosowane są w geodezji, budownictwie ogólnym, drogowym, architekturze, archeologii, przemyśle, energetyce itp. Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest informacja o obiektach i ich przestrzennym usytuowaniu. Na podstawie wyników pomiaru przeprowadzamy również analizy, generujemy rysunki 2D, sprawdzamy kolizję z projektami. Procesy decyzyjne przy zastosowaniu tej technilogi sa obarczone dużo mniejszym ryzykiem.

 

 

Wszystkie pomiary odbywają się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rejestrującego, w tym skanerów laserowych 3

To czego używamy to m.in.

Naziemny skaner laserowy 3D RIEGL VZ-400 linii V zapewnia bezdotykowe pozyskiwanie danych z wysoką prędkością przy użyciu wąskiej wiązki lasera podczerwieni i szybkiego mechanizmu skanowania. Wysoki zakres dokładności lasera bazuje na unikalnym echo digitalizacji RIEGL’a i analizie fali online, co umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów nawet w czasie niekorzystnych warunków środowiskowych i zapewnia zdolność wielokrotnego powrotu sygnału.

RIEGL VZ-400 jest bardzo kompaktowym i lekkim instrumentem pomiarowym, z możliwością ustawienia w każdej orientacji i zdolnością pracy w ograniczonych warunkach przestrzennych.

 

 

Oferujemy między innymi:

 • Fotogrmaetyczne pomiary objętości mas ziemnych i kruszyw
 • Inwentaryzacje obiektów zabytkowych
 • Inwentaryzacje prac archeologicznych i antropologicznych
 • Inwentaryzacje układów urbanistycznych
 • inwentaryzacji form geologicznych
 • Inwentaryzacja i analiza odkształceń, wpływu szkód górniczych na powierzchnię
 • Skanowanie laserowe 3D obiektów i elementów wyposażenia
 • Wizualizacje
 • Tworzenie modeli w 3D
 • Fotogrametrię podwodną
 • Inwentaryzacje obiektów przemysłowych i inżynieryjnych
 • Inwentaryzacje ciągów komunikacyjnych i technologicznych, dróg, wałów, nasypów kolejowych
 • Inwentaryzacje pod powierzchnią ziemi
 • Badania georadarowe
 • Lotnicze rejestracje fotogrametryczne terenu
 • Lotnicze skanowanie terenu
 • Ortofotomapy lotnicze

Nad całością realizacji czuwa stały interdyscyplinarny zespół doświadczonych wysokowykwalifikowanych specjalistów złożony z inżynierów branżowych, geodetów, geodetów-fotogrametrów, architektów, archeologów badaczy architektury i sztuki oraz informatyków. Firma współpracuje stale ze specjalistami i naukowcami z różych uczelni i obszarów badawczych