Czy masz jakieś panele słoneczne? Szukasz jakiegoś skutecznego sposobu sprawdzenia ich stanu? Opłaca się inwestować w ich regularną kontrolę. Laboratoria energii odnawialnych szacują, że panele fotowoltaiczne mają wskaźnik awaryjności mniejszy niż 1% rocznie, co może nie wydawać się niewiele, jednak zwiększa się w miarę upływu czasu. Bezzałogowe statki powietrznych w połączeniu z czujnikami podczerwieni są dostępnym i coraz bardziej popularnym sposobem sprawdzenia konstrukcji, budynków, rurociągów i urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski koszt wynajmu UAV, uważamy zdecydowanie warto wynająć inspektorów z UAV i regularnie wykonywać przeloty inspekcyjne w ciągu farm słonecznych.

Jak zapewne wiesz, każdy panel fotowoltaiczny wydziela pewną ilość ciepła. Ważną rzeczą jest to, że uszkodzone panele emitują więcej ciepła niż paneli sprawne. Różnica ta jest łatwo rozpoznawalna a jej obraz dron może dostarczyć w każdej chwili. Urządzenia termograficzne w połączeniu z i UAV są szybkie, skuteczne i stosunkowo nie drogie w zastosowaniu. Nie potrzebujesz dużego zespołu, godzin pracy, oraz poświęcania swojego czasu pracy. Widok z perspektywy lotniczej I obrazowanie termograficzne pomogą znaleźć uszkodzony panel szybciej niż konwencjonalne metody.

 

Zobacz jak technologia jutra zapewnia zmiany już dziś.

Miejsce inspekcji: Francja

Dziedzina: Panele słoneczne

Czas projektu: Czerwiec 2015

Obszar: 66 Hektarów

Ilość zdjęć: 370

GSD: 2.8cm

 

panele01images

 

Opis Projektu: Celem projektu było zwiększenie wykrywalności uszkodzeń a także hotspotów na farmie słonecznej. Projekt został wykonany przez zewnętrznego dostawcę usług, celem łatwego porównania wyników z dotychczasowymi. Regularne inspekcje paneli zapewniają wyeliminowanie potencjalnych przyczyn większych uszkodzeń, co w efekcie może prowadzić do redukcji mocy produkcyjnych. Farma znajduje się we Francji, na obszarze ponad 330 hektarów, gdzie zainstalowano moc 24 megawatów wytwarzanych przez ponad 75 000 modułów słonecznych.

 

panele02

Zdobywanie danych: Przy tak dużym obszarze, jakie posiadają farmy słoneczne, używane maszyny muszą być najwyższej jakości oraz posiadać zdolność do wykonywania długich lotów bez wymiany baterii. Do tego projektu użyto maszyny, która była zdolna utrzymać się w powietrzu przez prawie 90 minut oraz wznieść aparaturę pomiarową o wadze 1.2kg

 

panele03

 

Dwa niezależne loty zostały odbyte nad całą powierzchnią farmy, używając wewnętrznego oprogramowania z systemem waypointów. Pierwszy lot odbył się na pokładzie z aparatem pełnoklatkowym Sony Alpha 7, drugi na niższej wysokości z dużo niższą prędkością z zainstalowanym aparatem Optris PI450 oraz systemem termograficznym FLIR.

 

Pierwszy lot służył do zdobycia zdjęć RGB, drugi nakładał warstwę termalną, gdzie inspektor mógł wychwycić wszystkie obszary, które następnie były analizowane.

 

panele04

 

Zdjęcia z aparatu RGB zostały wykorzystane do stworzenia fotomapy z dokładnością  GSD 3 cm. Dodatkowo na obszarze oblotu zainstalowano punkty kontrolne (5 sztuk), które dodatkowo dawały dokładność 2cm (GCPs). Następnie fotomapa została przetworzona na mapę wektorową, która w następnym kroku posłużyła do finalnej analizy.

 

panele05

 

Dwa finalne raporty zostały wygenerowane: jeden w formacie RTF, który zawierał pełne dane z mapy, arkusze anomalii i indeks. Drugi, który w szczególe definiował obecność hotspotów, z pełną charakterystyką oraz temperaturą, który był podstawą do zaplanowania przyszłych prac działu konserwacji i napraw.

 

Zalety nowej technologii.

Wcześniejsze prace rewizyjne odbywały się przy pomocy kamer naręcznych. Coroczna inspekcja zabierała czas 2 pracowników przez około 4 dni, których zadaniem było przejście całej instalacji i zdobycie danych.

Inspekcja dronem została wykonana w 2 dni z dwoma operatorami na farmie i jednym ekspertem od procesowania danych. To oznacza 50% redukcję czasu potrzebną do zdobycia danych oraz 30% oszczędności czasu przy postprocessingu zdjęć IR. W końcowym rozrachunku, używając drona do powyższego projektu, w długim horyzoncie czasowym może oznaczać znaczną redukcję czasu potrzebnego do wykonania zadania, niższe koszty jego wykonania i zwiększenie efektywności dorocznych inspekcji, które skutkuje poprawieniem wydajności pracy całej farmy.