Styczeń pod znakiem zmian w przepisach

Styczeń pod znakiem zmian w przepisach

Styczeń pod znakiem zmian w przepisach. Rządowe Centrum Legislacyjne ogłosiło przewidywaną datę ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Informację tą można znaleźć na profilu