Dron, Filmowanie / zdjęcia z powietrza, usługi dronem. Katowice

Z pomocą dronów i Wi-Fi można zobrazować budynki oraz ich wnętrze w 3D