NDVI, RGB, Zdrowie roślin (Plant Health)

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji

Co Oznaczja te skróty?

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index) – wskaźnik stosowany w pomiarach teledetekcyjnych, pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności. NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym. Wskaźnik został zastosowany po raz pierwszy przez J.W. Rouse’a w 1973 roku i obliczany jest według wzoru.

VNIR  to w skrócie część widzialna bliskiej podczerwieni i widma elektromagnetycznego która ma długości fal od około 400 do 1400 nanometrów  która łączy pełne widzialne widmo z sąsiednią częścią widma w podczerwieni aż do pasma absorpcji wody między 1400 a 1500 nm

Pasmo to jest pozyskiwane również przez satelity na pokładzie których najczęscie zamontowanesa dwie niezależne kamery hiperspektralne.

SWIR  to krótkofalowe światło podczerwone (SWIR) które zwykle określane się  jako światło w zakresie długości fal od 0,9 do 1,7 μm, ale może być również klasyfikowane jako 0,7 – 2,5 μm.
SWIR jest podobny do światła widzialnego, ponieważ fotony są odbijane lub pochłaniane przez obiekt, zapewniając silny kontrast potrzebny dpo obrazowania rozdzielczości.
Obrazowanie SWIR ma wiele zalet,jest używane do kontroli, sortowania, nadzoru, kontroli jakości oraz  wielu innych zastosowań.

 

Typy filtrów:

RGB

NRG

NGB

RGN

NB

VNIR

SWIR

Algorytmy:

VARI

NDVI

NDVI NIR

ENDVI

GNDVI

OSVAI

RDVI

SAVI

 

Przykłady najczęściej stosowane RGB/VARI – NDVI bez NIR:

 

NDVI_RGB-Grupa-Kapias_flyandwatch-2

mapa rgb ndvi z drona

 

kwkstruk_NDVI_RGB_flyandwatch

 

 

Przykłady w pełnej rozdzielczości:

https://flyandwatch.pl/rgb-przyklady/