Fotogrametria z drona, nalot fotogrametryczny z drona.

 

 Wprowadzenie do  Fotogrametrii dronem i podstawy mapowania

Fotogrametria z drona, nalot fotogrametryczny z drona.

Aplikacje UAV do wizualizacji lidar i fotogrametrii szybko się rozwijają. Nie jest to zaskakujące, ponieważ wykorzystanie dronów z funkcją GPS do pomiarów lotniczych jest bardziej opłacalne w porównaniu do wynajęciem samolotu lub helikoptera wyposażonego w sprzęt fotogrametryczny.

Właśnie dzięki wyposażeniu tych urządzeń w GPS oraz, aparaty cyfrowe o bardzo dobrej, jakości w połączeniu z wydajnym komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem, możliwe są bardzo dokładne pomiary z dokładnością do 1 do 2 cm. na pixel terenowy

  Czym dokładnie jest Fotogrametria?

Fotogrametria jest nauką wykonywania pomiarów na podstawie zdjęć. Wynikiem fotogrametrii jest zazwyczaj mapa, rysunek lub model 3D jakiegoś realnego obiektu lub masy lądowej. W przypadku UAV jest ona wykonywana za pomoca urządzenia wyposażonego w specjalistyczne kamery i urządzenia pomiarowe.

 Mapy i modele 3D

Aby stworzyć mapy 3D z fotogrametrii lotniczej, aparat bądź kila aparatów jest montowanych na dronie i zazwyczaj skierowane są one pionowo w kierunku ziemi. Wykorzystując fotogrametrię do tworzenia trójwymiarowych modeli 3D, pomników lub posągów, aparat jest montowany na UAV poziomo.

Podczas lotu UAV wzdłuż zaprogramowanej autonomicznej ścieżki lotu z wykonywane są fotografie nakładające się na siebie od 45 do 90% gruntu lub modelu.

Tak dokładne wykonanie zdjęć obiektu lub lądu nie byłoby możliwe dzięki tradycyjnemu sterowaniu ręcznemu przez operatora.

Fotogrametria z drona, nalot fotogrametryczny z drona

 Mapowanie dronem-Lidar

Zbieranie danych terenowych w technologii Lidar polega na zamontowaniu skanera laserowego na UAV w celu pomiaru wysokości punktów w krajobrazie poniżej UAV.  Lidar faktycznie oznacza (Light Detection And Ranging).

Lidar może przechwycić setki kilometrów kwadratowych w ciągu jednego dnia. Dzięki pomiarowi 10 -80 punktów na metr kwadratowy można stworzyć bardzo szczegółowy cyfrowy model krajobrazu.

Dokładność pomiarów pozwala na wykorzystanie stworzonych modeli 3D w procesach planowania, projektowania i podejmowania decyzji w wielu sektorach.

Urządzenia Lidar, potrafią przebić się przez roślinność, umożliwiając uchwycenie nieosłoniętej struktury ziemskiej, której satelity nie widzą, jak również pokrywy gruntu w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić kategoryzację roślinności i monitorowanie zmian.

 Fotogrametria i „ lidarystyka „

Dzięki zastosowaniu do fotogrametrii UAV i mapowania Lidar dronów możemy uzyskać wiele produktów takich jak np.

 Oto niektóre z najlepszych zastosowań Lidar i fotogrametrii

  • Gospodarka leśna i planowanie leśnictwa
  • Modelowanie powodziowe
  • Mapowanie i kartografia
  • Planowanie urbanistyczne
  • Zarządzanie strefą przybrzeżną
  • Planowanie transportu
  • Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  • Kamieniołomy i minerały (wolumetryka i poszukiwanie)
  • Archeologia
  • Planowanie sieci komórkowych Miejsca do postawienia masztów i stacji przekaźnikowych)

Fotogrametria z drona, nalot fotogrametryczny z drona

 Najlepsze praktyki w zakresie fotogrametrii

Jeśli zdjęcia nie są dobre, to mapa lub model 3D również nie będzie dobry, bez względu na to, jak dobre mamy oprogramowanie.

Zdjęcia powinny być jak najbardziej przejrzyste.

W czasie planowania lotu należy wyeliminować wszystko, co stoi na drodze do maksymalnej ostrości. Oświetlenie jest zawsze ważne w fotografii, najlepsze efekty osiagamy wykorzystując słoneczne lub „przejrzyste” dni.

W pochmurne oraz mgliste dni zdjęcia zebrane do wykonania mapy w większości wypadków będą do wyrzucenia do śmietnika. Zmiana przysłony, czy inne poprawianie obrazu jest w rzeczywistości złym rozwiązaniem dla fotogrametrii, ponieważ zamazane detale mylą oprogramowanie. Naszym celem jest uzyskanie obrazu o wysokim stopniu szczegółowości, ostrości i płaskości.
W Flyandwatch podejmujemy wszlkie kroki aby praktyki o który piszemy powyżej przynosiły efekty w postaci map w najlepszej dostępnej jakości.