Lot dronem w strefach kontrolowanych lotnisk należy zgłaszać do system PansaUTM. (Fot. pixabay.com)

System PansaUTM już także na lotnisku w Krakowie i Łodzi

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdraża operacyjny system PansaUTM w kolejnych strefach kontrolowanych lotnisk (CTR). Gdzie loty dronów, wymagające zgody PAŻP, będą koordynowane cyfrowo? System PansaUTM jest rozwiązaniem cyfrowym, które sukcesywnie zastępuje manualne zarządzanie lotami dronów System cyfrowo pozwala koordynować operacjami BSP (bezzałogowych statków powietrznych), zarządzać wnioskami oraz zgodami na wykonanie lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Jest fundamentem do tworzenia w Polsce…