Rozporządzenie dotyczące dronów wejdzie w życie 31 stycznia 2019 roku

Rozporządzenie dotyczące dr