Ortofotomapy wielkopowierzchniowe-Flyandwatch

Ortofotomapy wielkopowierzchniowe-Flyandwatch

Ortofotomapy wielkopowierzchniowe-Flyandwatch

Ortofotomapa to „fotomapa, mapa fotograficzna –, której treść przedstawiona jest obrazem Aero fotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.

Jako jedyni w kraju potrafimy pozyskać mater